maandag, september 25

De koningin van Onderland

Als twee honden vechten om een been...

De blunders bij justitie stapelen zich op. We zetten ze hier nog eens op een rijtje, want het is allemaal niet meer zo makkelijk bij te houden. De ontsnapte gevangenen in Dendermonde, Victor Hoxha die al dan niet een David Copperfield doet, die andere zware jongen (El Azouzi) die vrijwillig zijn maatschappelijke integratie verlengd...
Wie kan nog volgen? Maar is hier wel sprake van blunders? Is Onkelinx de Koningin van Onderland? In se doet ze niets anders dan het beleid van haar voorgangers verderzetten. En waren die voorgangers dan zoveel beter? Remember Verwilghen, ook niet echt een toonbeeld van sterk leiderschap. En wat dan met charismatische Tony? Was die dan zoveel beter?
Natuurlijk niet, de regeling van het penitentiair verlof is reeds ver van voor haar tijd geregeld, en objectief gezien heeft Onkelinx het zelf helemaal zo slecht niet gedaan, maar het zijn nu eenmaal verkiezingen en iedereen is een beetje zenuwachtig. Een relletje hier, een opstootje daar. Vlaanderen tegen Wallonië. Wallonië tegen Vlaanderen. De PS tegen iedereen wat maar Vlaams is (volg dezer dagen maar eens de franstalige verkiezingsdebatten op de RTBF). Zelfs het ACV moeit zich nu met de discussie en kant zich aan de kant van Onkelinkx.
Ondertussen ligt het politieke leven zo goed als lam en ergert de gewone burger zich blauw.Ook kranten en media berichten gretig over de politieke impasse. Het begint er stilaan op te lijken dat noch paars noch roomsblauw noch appelblauwzeegroen ooit het land genaamd Belgie nog op een op een democratische en dus geloofwaardige wijze kunnen besturen.
Politiek gekrakeel, nu net voor de verkiezingen is wel het laatste waar de gewone burger behoefte aan heeft.

Meer dan 50% van de Vlaamse kiezers heeft nog niet beslist voor wie te stemmen. Wie bemoeit zich niet met het gekrakeel van de laatste weken? Het Vlaams Belang. Spreken is zilver, zwijgen is goud. (gKush)

1 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Beste gKush,

Heb jij niet wat veel clementie voor minister Laurette Onkelinx ?
Deze dame, wonende in Lasne, de rijkste gemeente van het land, maar gedomicilieerd in het minder rijke Schaarbeek is sinds 1999 ononderbroken vice-premier van dit land. Dit betekent dat zij sindsdien deel uitmaakt van het kernkabinet en de premier vervangt in diens afwezigheid.
Zij is met andere woorden samen met de premier het architecten-duo van de eerste regering die aantrad na de witte mars. Aan de bevolking werd toen beloofd om van justitie een prioriteit te maken. De overbevolking in de Belgische gevangenissen was bekend. Ook de schrijnende toestand van de vaak negentiende eeuwse bouwsels waarin gevangenen worden opgesloten was geen geheim.
Toch gebeurde er niets.
Of toch. Alles werd in het werk gesteld om Marc Verwilghen op zijn bek te laten gaan. Verwilghen was zowat de eerste Vlaamse politicus in de vaderlandse geschiedenis die ook in Wallonië populair was. Men zou deze dorpsadvocaat uit Dendermonde eens zijn plaats leren kennen.
Hierbij kreeg ze zelfs de volle steun van een deel van de VLD-top en later van een deel van de vrijmetselaarsloge.
Het gevolg was een jarenlange sabotage van het departement justitie, het bevriezen van budgetten, ... Verwilghens medewerkers gaven er één na één gefrustreerd de brui aan. Enkel zijn woordvoersters deed haar verhaal in de pers.
Nu wordt geoogst wat de laatste zeven jaar is gezaaid. Dat Viktor Hoxha rustig kan pendelen tussen Pristina en zijn familie in Antwerpen nadat hij slechts een fractie van zijn straf heeft uitgezeten is niet echt wat de bevolking tien jaar geleden werd beloofd. Dat hij ongestraft een deel van zijn imperium inmiddels terug heeft opgebouwd nog minder.
Hoxha is van het kaliber dat politiemensen, magistraten, cipiers, ...en hun familie bedreigt. La Laurette had toch tweemal kunnen nadenken voor zij zijn voorlopige invrijheidstelling tekende, en dat tegen een “volstrekt negatief” advies van de Antwerpse procureur in !

Beste gKush,
Voor mij hoeft die clementie niet. Te goed is half zot.

Groeten,
The fugitive

10:56 a.m.  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller