woensdag, september 27

0110 is nodig


We could put on a movie, or play something groovy

Na al de heisa rond 0110 toch dit. Het zou van verregaande naïviteit getuigen om te denken dat dit belangeloze initiatief de opmars van het Vlaams Belang zou kunnen afremmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Toch is het heel belangrijk dat de verzamelde democratische bevolking een vuist maakt voor verdraagzaamheid. En wel hierom.

De algehele passiviteit van de politieke wereld na de veroordeling van het Vlaams Blok voor racisme was stuitend. Alsof die veroordeling hen totaal onverschillig liet. Dit maakt nu plaats voor een wervende en positieve boodschap: verdraagzaamheid. Dit keer gedragen door de bevolking zelf en geïnitieerd door Tom Barman van dEUS. Bottom-up als het ware.

Het discours van Vlaams Belang wordt voor één keer doorbroken. De eeuwige spijker 'we vertegenwoordigen 1 miljoen Vlamingen' ketst af tegen de muur. Alsof 1 miljoen Vlamingen een meerderheid zouden zijn. De bal ligt dus voor één keer in het kamp van de mensen die ijveren voor verdraagzaamheid en het Vlaams Belang zit in het defensief. Hun eigen feestje met Vlaamse artiesten was overigens een grote flop. Bovendien traden die uitgerangeerde B-artiesten op tegen betaling.

Vlaams Belangers hebben bijlange nog niet de culturele hegemonie in handen. Het concept van 'culturele hegemonie' komt van de Italiaanse communist Antonio Gramsci (1891-1937). Hij stelde dat je alleen de politieke macht kunt grijpen als de geesten van de publieke opinie doordrongen zijn van jouw standpunten over sociale verhoudingen, economie en cultuur. Er moet als het ware al een voedingsbodem of humus aanwezig zijn voor je een stap verder kunt gaan en een coup plegen. Revolutie was voor Gramsci iets geleidelijks dat je stap voor stap opbouwt in de samenleving. Een eerste voorwaarde voor een radicale ommezwaai is dus een hegemonie in het denken.
Deze denkbeelden zijn - o ironie - ook bij het Vlaams Belang doorgedrongen. Met name VB-voorzitter Frank Vanhecke hecht er veel belang aan. Dan zou het ook voor het Vlaams Belang duidelijk moeten zijn dat ze nog een hele weg af te leggen hebben. De (culturele) geesten zijn - in hun ogen althans - nog niet gerijpt of het zou dat ene 'unique selling point' moeten zijn: hun onverholen racisme. In dit opzicht is het 0110-initiatief meer dan een doorn in het oog van het Vlaams Belang, ongeacht de uitslag van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 0110 zet het Vlaams Belang dus met beide voeten op de grond.

De internationale pers houdt België de komende tijd nauwlettend onder het vergrootglas. Ook zij zullen opmerken dat er wel degelijk een breed gedragen oppositie bestaat tegen het discours van het Vlaams Belang. Qua positief imago in het buitenland kan dit wel tellen. Eigenlijk zou je 0110 ook als een onbedoelde PR-campagne kunnen beschouwen voor het buitenland. Zo weten ze daar ook dat de Vlaamse bevolking zich niet neergelegd heeft bij de sluipende verrechtsing. (noy-Z)

maandag, september 25

De koningin van Onderland

Als twee honden vechten om een been...

De blunders bij justitie stapelen zich op. We zetten ze hier nog eens op een rijtje, want het is allemaal niet meer zo makkelijk bij te houden. De ontsnapte gevangenen in Dendermonde, Victor Hoxha die al dan niet een David Copperfield doet, die andere zware jongen (El Azouzi) die vrijwillig zijn maatschappelijke integratie verlengd...
Wie kan nog volgen? Maar is hier wel sprake van blunders? Is Onkelinx de Koningin van Onderland? In se doet ze niets anders dan het beleid van haar voorgangers verderzetten. En waren die voorgangers dan zoveel beter? Remember Verwilghen, ook niet echt een toonbeeld van sterk leiderschap. En wat dan met charismatische Tony? Was die dan zoveel beter?
Natuurlijk niet, de regeling van het penitentiair verlof is reeds ver van voor haar tijd geregeld, en objectief gezien heeft Onkelinx het zelf helemaal zo slecht niet gedaan, maar het zijn nu eenmaal verkiezingen en iedereen is een beetje zenuwachtig. Een relletje hier, een opstootje daar. Vlaanderen tegen Wallonië. Wallonië tegen Vlaanderen. De PS tegen iedereen wat maar Vlaams is (volg dezer dagen maar eens de franstalige verkiezingsdebatten op de RTBF). Zelfs het ACV moeit zich nu met de discussie en kant zich aan de kant van Onkelinkx.
Ondertussen ligt het politieke leven zo goed als lam en ergert de gewone burger zich blauw.Ook kranten en media berichten gretig over de politieke impasse. Het begint er stilaan op te lijken dat noch paars noch roomsblauw noch appelblauwzeegroen ooit het land genaamd Belgie nog op een op een democratische en dus geloofwaardige wijze kunnen besturen.
Politiek gekrakeel, nu net voor de verkiezingen is wel het laatste waar de gewone burger behoefte aan heeft.

Meer dan 50% van de Vlaamse kiezers heeft nog niet beslist voor wie te stemmen. Wie bemoeit zich niet met het gekrakeel van de laatste weken? Het Vlaams Belang. Spreken is zilver, zwijgen is goud. (gKush)

dinsdag, september 19

Tony en Geert doen het hem weer

Een olijk duo dat de belastingbetaler heel wat geld kost
Over Tony en Geert is al veel geschreven en inderdaad, een ontslagpremie van zo'n 1.2 miljoen euro is wel heel veel. Dat ga je ons hier dan ook niet horen ontkennen. Maar, en dat vergeten de meeste media voor het gemak toch al gauw weer, er is wel degelijk over onderhandeld en het staat zelfs op papier, twee handtekeningen naar het schijnt. Een contract heet zoiets al gauw in de volksmond. Niet betalen is wel degelijk contractbreuk. Heeft iemand de vlaamse regering verplicht om dat contract zo op te stellen? Ja, we moesten mee met de huidige markt, zegt Geert dan al snel. Wel, in de huidige markt vindt men zo'n contractbreuk niet zo grappig.

Geert heeft Tony nu voor de rechter gedaagd. Op zijn beurt. En zo zal de belgische belastingbetaler waarschijnlijk twee keer betalen. Eén keer voor de ontslagpremie en één keer voor de gerechtskosten. En zo imiteert Geert Tony tot in den treure toe. Want was ook Tony niet van plan ons twee keer te laten betalen? Eén keer via de overheidsdotatie voor de VRT, en één keer om naar Flikken te kijken via Belgacom tv...

Intussen is Mary gewoon geschorst, met behoud van loon uiteraard. Aan het tempo waarop rechtszaken in België tegenwoordig voorgeleid worden, kan Tony nu al flink genieten van zijn oude dag. Goed gespeeld, Tony. Stuur ons een kaartje. (gKush)
Update 20/09.
Tony krijgt dan toch nog een oprotpremie van Geert. Na het spierballengerol en de stoute taal van nog geen week geleden (Geert: 'we zijn niet van plan om een gouden handdruk te geven') bereikten beide partijen een akkoord 'zonder verdere polemiek of juridische procedures'). In plaats van 1,2 miljoen krijgt Tony maar 775.000 euro. Dus geen 1,2 miljoen euro en geen gerechtskosten. De belastingbetaler dan toch al bij al tevreden, zeker?

maandag, september 18

Deathmatch: 'Islam versus Christendom'

Paus geeft er nog eens een lap op.

Nog maar net is de heisa rond de Mohammed-cartoons wat gaan liggen of de paus geeft er nog eens een lap op. Of beter gezegd misschien, de entourage rond de paus. De paus is ongelukkig geïnterpreteerd geweest! Waarom hebben wij moeite om dit te geloven?

Je hoeft echt niet van Mars te komen om te weten dat je tegenwoordig wel heel voorzichtig moet zijn met uitspraken over Mohammed. Wij weten het, jij weet het, mijn nichtje van 9 weet het zelfs al. Wie weet het niet? Onze paus en zijn speechschrijvers...
Inderdaad, mensen voor wie dit hun beroep is, die heel nauwgezet en professioneel alles volgen wat ook maar in het nieuws rond dit thema verschijnt, hebben 'een inschattingsfoutje' gemaakt. De speechschrijver heeft een inschattingsfoutje gemaakt, de mensen die vervolgens de speech controleerden hebben een inschattingsfoutje gemaakt, de paus zelf heeft een inschattingsfoutje gemaakt... kan gebeuren...

Kortom, ieder weldenkend mens weet dus dat je met Mohammed en zo een beetje moet opletten (eer is immers zo snel gekwetst in dat wereldje) en dus is, ofwel de paus geen weldenkend mens ofwel heeft iemand er belang bij om nog eens olie op het vuur te gooien en zo de polarisatie tussen islam en christendom nog eens aan te wakkeren. Wij gokken op het tweede, maar sluiten zeker het eerste niet uit.

Nu het item nog wat onder de aandacht blijven houden door de discussie rond 'spijt hebben' is niet hetzelfde als 'excuses aanbieden' een paar dagen vol te houden en daarna weer verwonderd toekijken als de tegenstellingen tussen islam en christendom, tussen oost en west definitief onoverbrugbaar lijken te zijn.

Wat heeft de paus eigenlijk exact gezegd? Hij haalde een tekst aan van de 14de-eeuwse Byzantijnse keizer Manuel II Palaeologus. Deze zou in een discussie met een Perzische geleerde hebben gezegd dat de grondlegger van het islamitische geloof 'alleen kwaadaardige en onmenselijke dingen' heeft gebracht, zoals de opdracht het geloof met het zwaard te verspreiden. Hij heeft dus gewoon iemand geciteerd. Daarvoor moet hij nu zijn excuses aanbieden... Van de islamisten mag je dus ook al iemand niet meer citeren... Welke religie krijgt de prijs van het kinderachtigste geloof?

In september mochten we al niet klagen over de temperatuur, maar ook de herfst lijkt nog wat hete maanden in petto te hebben. (gKush)

maandag, september 11

9-11. 5 jaar later

'The world is a safer place'
Los van het feit of 9-11 nu al dan niet met medeweten van de Amerikanen gebeurd is, zijn er vandaag de dag toch wel enkele opmerkelijke conclusies te trekken.

Een voedingsbodem voor de tegenstelling tussen moslims en christenen is ongetwijfeld het conflict in het Midden-Oosten. Sinds 9/11 zijn beide partijen (Israëli's en Palestijnen) nog geen stap dichter bij elkaar gekomen. Meer nog, sinds 9/11 is er niet wezenlijk meer aandacht besteed aan het conflict. Als men echt wil dat de wereld een veiliger plek wordt, waarom maakt men van dit conflict dan geen prioriteit?

In de Verenigde Staten wint intussen de 'reopen 911 investigation' beweging steeds meer aan kracht. Het rapport van de commissie 9/11 was inderdaad wel een heel mager beestje. 9/11 heeft zo'n impact gehad op de Verenigde Staten, dat het dan ook heel verwonderlijk is dat deze waarheidscommissie zo'n slordig werk geleverd heeft. Intussen kopen de mensen achter de 'reopen 911 investigation' beweging advertentieruimte op en overtuigen meer en meer landgenoten. Waarom komt de Amerikaanse regering niet met doorslaggevende argumenten die bewijzen dat alle complottheorieën ook niet meer zijn dan dat? Je mag immers aannemen dat de regering als geen ander de kracht van propaganda beseft. Waarom heeft men het officiële onderzoek zo slecht geleid? Waarom worden bepaalde beelden (beveiligingscamera hotel recht tgo. Pentagon, veiligheidscamera's van Pentagon zelf) die alle complottheorieën meteen de kop zouden indrukken niet vrijgegeven? We hebben er het raden naar.

Afwachten maar hoe dit afloopt. Feit is alvast dat er twee landen intussen bevrijd zijn. Afghanistan, de grootste verdeler van opium en Irak, dat één van de grootste olievoorraden herbergt. Opium en Olie. (gKush)

Bruce Springsteen, You're missing.
(Uit het album 'The Rising' naar aanleiding van 9-11)

Shirts in the closet, shoes in the hall
Mama's in the kitchen, baby and all
Everything is everything
Everything is everything
But you're missing

Coffee cups on the counter,
jackets on the chair
Papers on the doorstep,
you're not there
Everything is everything
Everything is everything
But you're missing

Pictures on the nightstand,
TV's on in the den
Your house is waiting, your house is waiting
For you to walk in, for you to walk in
But you're missing, you're missing

You're missing when I shut out the lights
You're missing when I close my eyes
You're missing when I see the sun rise
You're missing

Children are asking if it's alright
Will you be in our arms tonight?
Morning is morning, the evening falls
I have Too much room in my bed,
too many phone calls

How's everything, everything?
You're missing, you're missing
God's drifting in heaven, devil's in the mailbox
I got dust on my shoes, nothing but teardrops

zaterdag, september 9

Smet op land en leger?


Maar wat met kortetermijngeheugen regering?

September 2006. Het land reageert geschokt. Een extreem-rechts complot in het Belgisch leger. De premier doet er nog een schepje op. Verhofstadt is verbolgen omdat er bij het pas opgerolde neonazistische netwerk militairen betrokken waren. 'Los van het feit of deze mensen een aanslag wilden plegen, werpt dit feit een smet op de goede faam van ons land en ons leger', vindt de premier.
Juli 1997. Het roosteren van een Somalisch jongetje boven een vuur werd door de rechtbank afgedaan als een onschuldig spelletje. De militaire rechtbank volgde de stelling van de krijgsauditeur dat er geen doodsbedreigingen waren, laat staan schendingen van het oorlogsrecht. De vrijspraak van twee para's doet tot ver buiten onze landsgrenzen een golf van protest ontstaan. Dat de bevoegde officieren tegen deze racistische spelletjes niet optraden en niets ondernamen om dergelijke onduldbare wandaden van para's en onderofficieren te verhinderen, bevestigt het vermoeden dat dergelijk gedrag reeds langer bestaat, dat het hier geen alleenstaande feiten betreft, maar dat de houding van de betichten integendeel kadert in een algemene sfeer van racisme bij de troepen. Het versterkt bovendien het idee dat deze mentaliteit is doorgedrongen in zowat alle echelons van het leger. En tenslotte, met het vrijspreken voor de militaire rechtbank lijkt het erop dat men kost wat kost wil vermijden dat dit als structureel probleem aan de orde wordt gesteld.
In alle berichtgeving wordt de verbolgen verbazing klakkeloos overgenomen. Niemand van de journalisten stelt de vraag: 'Hoezo verbaasd? Het is toch al langer dan vandaag bekend dat het leger een broeihaard van extreem-rechts is?' Er zijn immers voorbeelden zat. 'En wat bedoelt u precies, mijnheer Verhofstadt, als u het over de goede reputatie van ons leger heeft?'
Over die goede reputatie van ons leger. Zegt het woord 'Flahaut' u iets? Dienstbetoon bij investering- en benoemingsbeleid. De benoeming van een hoofdgeneersheer in het brandwondencentrum in het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek (waar chirurgen nog weigerden te werken onder deze arts..) De rel met de Verenigde Staten n.a.v. een artikel uit Humo waar hij zich uitliet over een inefficiënt Amerikaans leger en het optreden van de VS in Irak en Iran. Vox, het informatieblad van defensie, waar onder Flahaut al vier hoofdredacteurs ontslagen of zelf opgestapt zijn.
Naast het fenomeen flahaut een bloemlezing van incidenten de laatste 10 jaar. Inbraken in militaire kazernes met medeweten van militairen (munitiedepot Houthulst), wandaden van de para's in Somalië, incidenten met als oorzaak overmatig drankgebruik tijdens een opdracht in Oost-Slavonië (het lijkschennis-geval), de moord op de 10 para's te Rwanda...
9 jaar later is premier Verhofstadt verbolgen en verbaasd. Niemand had het zien afkomen. Is hetgeen gebeurd is een bevestiging van de wereldvreemdheid van de regering en Verhofstadt in het bijzonder? Je hoeft echt geen onderzoeksjournalist te zijn om te weten dat hetgeen nu gebeurd is al veel langer aan het broeden was. (gKush)

dinsdag, september 5

If you want an audience, start a fight

Paris Hilton gekopieerd met blote borsten

Het titelloze debuutalbum van babe Paris Hilton, sinds eind vorige maand in de winkel, is door de illustere Britse artiest Banksy in vijfhonderdvoud binnengesmokkeld in platenwinkels over heel Groot-Brittannië. Geen opmerkelijk nieuws, ware het niet dat Paris op de hoesfoto van de replica's - anders dan bij het origineel, voor alle duidelijkheid - afgebeeld staat met blote borsten.

Onachtzame kopers van de gekopieerde cd kunnen ondertussen luisteren naar fictieve songs als Why am I famous? of What have I done? , titels waarmee Banksy de verdiensten van la Hilton voor de popmuziek stevig op de korrel neemt. In het cd-boekje staan voorts nog een foto waarop Paris' hoofd vervangen is door de kop van haar hond of een verzonnen dankwoord aan Banksy voor zijn ,, wonderful work ''.

Het is niet de eerste keer dat Banksy van zich laat horen. In 2003 slaagde de graffitikunstenaar uit Bristol erin een eigen schilderij tussen die van het Tate Britain-museum aan de muur te bevestigen, waar het enkele uren onopgemerkt bleef hangen. Vorig jaar nog bracht Banksy een paradijselijke tekening aan op de Palestijnse zijde van de zogenaamde veiligheidsmuur in Israël
. (Uit de Standaard)

Het is al een tijdje dat we het werk van Banksy volgen en deze vorm van 'terrorisme' kan onze goedkeuring absoluut wegdragen. Banksy, anti-imperialist, anti-globalist, en gezegend met een fijn soort van humor. Extract vanop zijn website.'Is graffiti art or vandalism? That word has a lot of negative connotations and it alienates people, so no, I don't like to use the word 'art' at all.' Go Banksy, go ! Moge de Belgische Banksy vlug opstaan... God weet dat we er ééntje zouden kunnen gebruiken.. (gKush)If you want an audience, start a fight. (Banksy)

Update op dinsdag 5 september: Banksy's cd's die als aanklacht bedoeld waren, zijn nu al collector item's geworden en worden op Ebay verhandeld voor 1500 euro. Zo wordt Banksy ongewild voorwerp van het systeem dat hij aanklaagt.

maandag, september 4

The Matrix re-reloaded


Don't we all fake it?

Dertig jaar geleden al had de filosoof Herbert Marcuse het over de één-dimensionele maatschappij. De één-dimensionele burger, zo stelde Marcuse, is slaaf van een systeem dat vooral draait rond consumptie en winstmaximalisatie. Hij stelt zich geen vragen over de negatieve uitwasemingen van dit kapitalisme; milieuvervuiling, uitbuiting of de massale armoede, die met dat systeem samengaan. Het een-dimensionele zat hem volgens Marcuse in het conformisme dat in onze Westerse maatschappij elke vorm van reële oppositie verstikt en aan pluralisme of alternatieve opties geen enkele kans laat. De mens als kuddedier, aan het verzuipen in een middelmatige omgeving.

Zijn de woorden van Marcuse 30 jaar later nog actueel? Een doordeweekse maandag. Ik bekijk m'n iemijls en suf wat op het net.

8u32. Spector komt met de halfjaarresultaten van 2006. De toon van het bericht is positief. "De herstructureringen uit 2005 en een strakke kostenbeheersing leveren resultaat op bij de Imaging Group. De “digitale omzet” blijft groeien. Bij de Retail Group konden de goede resultaten van de maand maart worden doorgetrokken naar het tweede trimester." Toch gaat het aandeel op de beurs met meer dan 10% onderuit. En terecht, wie wat verder dan de rooskleurige titeltjes kijkt, ziet dat het er voor Spector barslecht uitziet. Toch verkiest het bedrijf de resultaten te verbloemen. Waarom is dit voor vele bedrijven schering en inslag en wordt dit algemeen aanvaard?
13u37. De Daily Mirror onderschept een memo van spin-doctors waaruit blijkt dat het aftreden van Tony Blair al lang is voorbereid, met bijhorende afscheidstoernee op de koop toe. De strategie zou tot doel hebben zijn vermoedelijke opvolger, Gordon Brown, te destabiliseren. "Hij moet de ster zijn die zelfs geen bisnummer meer speelt."
14u22. Mijl in m’n inbox over 9/11. Complottheorie nummer hoeveel? De non-believers argumenteren dat de V.S. zelf achter de aanslagen van 9/11 zitten. Hun argumenten maken meer indruk dan het rapport van de waarheidscommissie door de regering zelf aangesteld en dat boordevol fouten en tekortkomingen staat.
Waar is het misgegaan dat je elke dag en op gelijk welk moment voorbeelden vindt van mensen die hun voorbeeldfunctie misbruiken? Worden we dan echt belogen waar we bij staan? Hoe komt het dat iedereen dit zomaar lijkt te pikken? Iedereen is al lang blij met z’n eigen huis, z’n eigen auto en z’n eigen TV. En zo leeft iedereen in z'n eigen biotoop, in z'n eigen modelstaat.

Jagen media, politiek en opgevoerde intellectuelen hetzelfde doel na? Wordt er een schijnwerkelijkheid in stand gehouden?Klopt het wat Marcuse beweerde? Is de mens zodanig aan zijn vervreemding vastgeklonken dat hij nauwelijks nog in staat is om zijn nieuwe omgeving kritisch te bezien? Marcuse gaat zelf nog een stap verder, de mens zou aan z'n eigen repressie meewerken en zo zijn eigen doodvonnis als individu tekenen.

Zo serieus en saai deze inleiding is, zo luchtig moet onze blog worden. Laat ons samen uitzoeken hoe het met Vlaanderen, België en de wereld van vandaag gesteld is.. Want op het eerste gezicht lijkt onze modelstaat wel erg middelmatig te zijn geworden... (gKush)
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller